Görme Engelliler

ÖĞRENCİ KAYITLARI

Okulumuza kayıt yaptıracak öğrenciler için istenen belgeler ...

OKULA KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

(KAYITLAR 15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR)


 e-Okul Kayıt Bilgileri Formları (Yatılı ve gündüzlü öğrenciler aşağıdaki kendilerini ilgilendiren satırdaki dosyaları bilgisayarlarına kaydedip, yazıcıdan yazılı çıktısı alındıktan sonra eksiksiz ve doğru olarak doldurulup okula getirilecek.)

 

 

  Yatılı Öğrencilerin dolduracağı formlar için tıklayınız...

 

  Gündüzlü Öğrencilerin dolduracağı formlar için tıklayınız...


NOT: Formlarda yazılan adres ve telefonlar, açık ve kesin olmalı, değişiklik durumlarında okula hemen bilgi verilmelidir.

 

 

Gündüzlü Öğrenciler :

İlimizde genel ilköğretim programını takip eden işitme engelli 8 inci sınıf öğrencilerinden TEOG kapsamında yerleştirilme talebinde bulunmayıp özel eğitim meslek liselerinde gündüzlü olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda Valiliklerce;

 

          Yatılı Öğrenciler :

Özel eğitim meslek liselerinde yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve hükümlerince il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

 

Bakanlıkça özel eğitim meslek liselerine yatılı yerleştirilen/nakil yoluyla geçişleri sağlanan öğrencilere ait yerleştirme sonuçları  http://orgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.